wRifis® Desktop

Konfigurace

Desktop je třeba aktivovat v konfiguračním souboru wRifis.ini v sekci [WRifis]
[WRifis]
RootRifis=.\
RootDatabase=.\DATA.001
Desktop=Ano

Personalizace (přizpůsobení)

Zobrazení jednotlivých dlaždic je personalizováno, tzn. je individuální pro každého přihlášeného uživatele a spuštěnou agendu.
Přizpůsobení se provádí pomocí dvou ikon zobrazovaných v dolní pravé části desktopu.
Ikony jsou viditelné pouze při najetí kurzoru myši.

Desktop setting (výběr dlaždic)

Horní ikona vyvolává dialog výběru zobrazovaných dlaždic.
V nabídce jsou dlaždice s centrální platností (v celém systému, libovolné agendě) a přípustné pro spuštěnou agendu.
Zobrazení/skrytí dlaždice na Desktopu lze provést dvojklikem na požadovanou položku.

Rozmístění dlaždic na desktopu

Dolní ikona aktivuje režim umístění (přesouvání) dlaždic na desktopu.
Po aktivaci režimu je desktop orámován pro zobrazení použitelné plochy. Přesouvání jednotlivých dlaždic se provádí chycením dlaždice (optimálně za horní část) a tažením se stisknutým levým tlačítkem myši na novou pozici. Pro zlepšení orientace je při tažení zobranován rastr desktopu šedou čárkovanou čarou a cílové umístění dlaždice žlutým obrysem. Dlaždice se na nové místo umístí uvolněním levého tlačítka myši.
Vypnutím režimu umístění jsou nové pozice zapamatovány.