Profil firmy
Historie

Created by JVK Software

   Firma JVK Software® se profiluje v oblasti IT od 10.1.1991 jako ryze česká softwarová společnost se zaměřením na vývoj informačního software RIFIS® pro řízení firem.
   Název informačního systému prošel značným vývojem. V první fázi byl nazván EKOS - Ekonomický software. Po zjištění podobnosti názvu s dalšími výrobci byl název změněn na ESOP - Ekonomický software podnikatele. Vývojem a rozsahem informačního systému i nutností ochrany jednoznačného názvu bylo rozhodnuto o další změně názvu na RIFIS® - Řídící a informační systém se současným zaregistrováním názvu jeho ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví. Současně se zaregistrováním ochranné známky informačního systému RIFIS® bylo provedeno zaregistrování ochranné známky názvu firmy JVK Software® a loga firmy. Ochranné známky jsou platné od 27.3.1997.
   Od 1.10.1997 společnost začíná dodávat počítače, periferie a jednotlivé komponenty. Dále realizuje kompletní dodávky síťových řešení a začíná se profilovat jako komplexní systémový integrátor IT. Provádí údržbu, podporu a smluvní profilaxní službu PC, sítí a software u zákazníka.
   S rozvojem a možností přístupu k internetu se firma integruje i do této oblasti, kde nabízí zákazníkům možnost připojení, jejich prezentaci realizováním firemních webových stránek, konzultace, zaškolení a inzerce na internetu.

   V současné době společnost zaměstnává čtyři stálé zaměstnance a spolupracuje s téměř desítkou externích spolupracovníků, kteří svou odborností zajišťují plnění náročných požadavků našich zákazníků.

 ©JVK Software® 8.3.2001