Profil firmy
Historie

Created by JVK Software

   JVK Software® je českou společností, která se od svého vzniku 10.1.1991 specializuje na vývoj komplexního informačního systému RIFIS® pro podvojné účetnictví a řízení firem z oblastí výrobních a obchodních organizací, leasingových společností, zemědělských a výrobních družstev, škol, muzeí, kulturních organizací a městských úřadů. Firma realizuje i dodávky specializovaného IS na zakázku dle požadavku klienta, např. pro bytové hospodářství.
   JVK Software® nabízí svoje produkty a služby malým a středním organizacím, účetním a daňovým poradcům, kteří požadují perspektivní informační technologie, kvalitu, individuální přístup a dlouhodobou spolupráci na vysoké profesionální úrovni.
   Při vývoji IS firma neustále využívá nabyté zkušenosti z trvalé spolupráce se zákazníky a podrobných znalostí jejich skutečných požadavků na IS. Vývoj RIFIS® je průběžně podporován a kontrolován daňovými a účetními poradci.
   Vývoj IS RIFIS® zajišťuje tým stálých zkušených programátorů i řada externích spolupracovníků. Svým profesionálním přístupem trvale rozvíjí rozsah a kvalitu IS RIFIS®, hledají nové možnosti zkracování vývojového cyklu a nutného času při implementaci projektu RIFIS® a jeho inovovaných verzí.
   Vývojový tým prochází neustálým vzděláváním a zvyšováním své odbornosti a to v oblasti technologie software, hardware a internetu.
   Cílem a snahou všech pracovníků je trvalá, nepřetržitá spolupráce se zákazníkem a poskytování vysokého standardu a spolehlivosti nabízeného IS a navazujících služeb.


   Firma JVK Software® plní i funkci systémového integrátora s komplexní dodávkou informačních technologií. Provádí servis programového vybavení, údržbu, podporu a smluvní profilaxní službu PC, sítí a software u zákazníka. Dodává komponenty pro PC, PC sestavy i značkové počítače, tiskárny a další periferie PC. Firma provádí konzultace, návrh i provedení kompletního vybudování síťového firemního prostředí. V této oblasti spolupracuje s řadou renomovaných firem a externích spolupracovníků.


 ©JVK Software® 8.3.2001