Charakteristika
Zpracované oblasti
Účetnictví
Dodavatelé
Vydané faktury
Saldo odběratelů
Zaúčtování vydaných faktur
Odbyt
Proforma fakturace
Banka
Pokladna
Valutová pokladna
Podrozvahová evidence
Software
Personalistika a mzdy
HaNI majetek
Drobný HaNI majetek
Leasing - stroje a zařízení
Leasing - budovy
Hlášení o DPH
Sklad materiálu
Sklad výrobků
Sklad zboží
Výdejna
Výrobní zakázky
Technologické postupy
Kalkulace a plán
Operace výroby
Úkolové listy
Kusovníky stolárna
Management
Kancelář
Číselníky
Nastavení a údržba
Download
Icony

Created by JVK Software


Icona IS RIFIS® - podvojné účetnictví

Icona IS RIFIS® - podvojné účetnictví

Icona IS RIFIS® - podvojné účetnictví

Icona IS RIFIS® - jednoduché účetnictví


Iconu uložíte následujícím způsobem:
1. Nad požadovanou iconou stisknete pravé tlačítko myši
2. Vyberete "Uložit cíl jako..."
3. Vyhledáte složku, do které chcete iconu uložit
4. Vyberete tlačítko "Uložit"
 ©JVK Software® 8.3.2001